Tervetuloa Tampereelle

eNorssin syysseminaari Tampereella 11.-12.9.2024

Valitan vai välitän? Ihminen ratkaissee.

Ohjelma

Keskiviikko 11.9.
Valitan vai välitän?

Paikkana Tampereen yliopiston keskustakampus

Alustava ohjelma

09.00-10.00 Ilmoittautuminen aukeaa
10.00-10.15 Seminaarin avaus
10.20-10.50 Pisarapuuttuminen ja kiusaamisen ehkäiseminen
Tuija Huuki KT, dosentti, Akatemiatutkija, Yliopistotutkija, Oulun yliopisto (etäluento)
10.55 – 11.30 Ankkuritoiminta osana oppilaitosturvallisuutta,
Mikko Pitkänen, rikosylikomisario, Sisä-Suomen poliisilaitos
11.45 – 12.15 Mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri kouluissa,
Anniina Pesonen, erityisasiantuntija, Varhaiskasvatus ja koulut -yksikkö, Mieli ry
12.20 – 12.50 Nuoret ja hyvinvointi,
Liisa Huhta, KM, opinto-ohjaaja, tietokirjailija, Tampereen yhteiskoulun lukio
12.50 – 14.00 Lounas ja kahvi (Juvenes)
14.00 – 15.30 Teemaryhmät, toiminnalliset pajat
15.30 – 15.45 Päätössanat ja ohjeet seuraavalle päivälle
17.00-18.00 Tampere-kierros
19.00-23.00 Iltatilaisuus

Torstai 12.9.
Ihminen ratkaissee 

Paikkana Tampereen yliopiston keskustakampus

Alustava ohjelma

07.00 – 08.00 Aamulenkki / aamukävely
09.00 – 09.10 Aamunavaus
09.10 – 09.40 Keinoja työrauhan saavuttamiseen,
Antti Harjunmaa, KT, erityisopettaja, Tampereen yliopiston normaalikoulu
09.45 – 10.15 Muovautuvuuden pedagogiikalla kohti yhdenvertaisuutta,
Inkeri Rissanen, TT, KM, dosentti, yliopistonlehtori, monikulttuurisuuskasvatus, Tampereen yliopisto
10.15 – 10.30 DigiLukiseula-info,
Riikka Heikkilä, LUKINO-hanke, Niilo Mäki instituutti
10.30 – 10.45 Aamupäiväkahvi (mahdollisuus vierailla DigiLukiseulan standilla)
10.45 – 11.15 Kokonaisvaltaista hyvinvointia rakentava koulu,
Tiina Soini-Ikonen, KT, tutkimusjohtaja, kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
11.20 – 11.30 Ohjeistus loppupäivälle
11.30 – 12.30 Tampereen norssin perusasteen esittely, lukiokierros, Verratonta laatua -lukion laatuhanke
12.30 – 13.15 Lounas ja kahvi (Juvenes)
13.15 – 15.15 Työryhmäosuus
15.30 – 15.45. Seminaarin päätös ja seuraavan seminaarin esittely

Perjantai 13.9.
Mahdollinen hankepäivä

(Perjantai on kohdennettu ainoastaan hankkeille, joilla on tukena ulkoista rahoitusta. Tilat varataan sopimuksen mukaan.)
09.00-12.00 Hankeryhmät suunnittelevat oman ohjelmansa
12.00-13.00 Lounas ja kahvi
13.00-15.00 Hankeryhmä suunnittelee oman ohjelmansa

Osallistumismaksut ja majoitus

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu koko tapahtuman osalta on noin 200 euroa. Maksuun kuuluvat ohjelmaan merkityt lounaat, illallinen, kahvit, kokousmateriaalit sekä ohjelma. Lopullinen maksu määräytyy osallistujamäärän mukaan. Osallistuminen laskutetaan yksiköiltä seminaarin jälkeen yhteislaskulla.

Majoittuminen
Kukin osallistuja varaa hotellin itse. Suosittelemme Courtyard by Marriott Tampere City -hotellia keskustassa yliopiston ja Tamperetalon vieressä. Hotelliin on tehty kohtuullinen kiintiö seminaariin osallistuville, täytetään varausjärjestyksessä. Tampereen keskustassa on myös useita muita hotelleja, mutta vapaista huonemääristä ei ole takeita varsinkaan viime hetken varauksissa.

Ryhmän nimi: eNorssin syysseminaari
Hinnat: 144 e/yö Standard-huone yhdelle, 174 e/yö Standard-huone kahdelle (sis. verot)
Hintaan sisältyy monipuolinen aamiainen, kuntosali ja wi-fi

Hotellin varauslinkki:
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1696594118383&key=GRP&app=resvlink

Ilmoittautuminen

Toiminnalliset pajat

Keskiviikon teemaryhmät / toiminnalliset pajat

“Vahvalle perustalle on hyvä rakentaa” – Alkuopetus-työpaja
(Susanne Roos susanne.roos@norssi.jyu.fi)

Pajassa esitellään ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä toimivia käytänteitä esi- ja alkuopetuksen osalta esimerkiksi vuorovaikutukseen ja LUKI-taitoihin liittyen.

Samalla keskustelemme yhdessä esi- ja alkuopetuksen merkityksellisyydestä koulupolun alkutaipaleella oppilaiden sekä myös opettajaksi opiskelevien osalta

Hyvinvointi ja kohtaaminen harjoitteluissa
(Niina Rekiö-Viinikainen niina.rekio-viinikainen@jyu.fi Salla Vehkasalo salla.vehkasalo@jyu.fi ja Hilppa Jankama hilppa.jankama@utu.fi)

Pajassa pohditaan yhdessä sitä, minkälaisia haasteita harjoitteluun saattaa liittyä, opiskelijoiden hyvinvoinnin ja omaan elämään liittyvien haasteiden kautta. Mietimme yhdessä keskustellen keinoja kohdata ja ohjata opiskelijoita näissä tilanteissa. Pääset myös tekemään läsnäoloon ja mikroviestintään liittyviä draamaharjoituksia. Pajassa työskennellään ryhmissä ja pareittain.

Pedagoginen tuki
(Sanna Vänskä sanna.vanska@uef.fi Nina Högerman nina.hogerman@utu.fi ja Hanna Lehikoinen hanna.lehikoinen@tuni.fi)

Tietoa ja perehdytystä oppimisen tukeen ja siihen liittyviin toimintatapoihin opetusharjoitteluissa. Toiminnallinen osuus, jossa voi kehittää toimintamalleja tukiasioiden edistämiseen opetusharjoitteluissa omassa yksikössä. Tähän pajaan voisi osallistua myös tiiminä.

Tunnekasvatus koulussa
(Sanna Isopahkala, sanna.isopahkala@tuni.fi)

Koulu on paikka, jossa tuntevat ihmiset kohtaavat. Koulussa tarvitaan tunneosaamista. Mutta mitä tunnekasvatus on ja miten sitä voi lähestyä koulun arjessa? Teoriaa ja harjoituksia sekä aikaa yhteiselle keskustelulle.

Immersiivisyyttä ja oppimisympäristöjä etsimässä
(Juha Järvinen, juha.jarvinen@tuni.fi)

Tutustutaan lukion oppimisympäristöihin ja niiden kehittämisprosesseihin, erityisesti uuteen immersiiviseen tilaan. Keskustellaan ja ideoidaan yhdessä.

Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen Yhteispeli-menetelmän avulla
(Tiina Ojala tiina.ojala@tuni.fi)

Miten koko kouluyhteisön (oppilaat, opetushenkilökunta) hyvinvointia voidaan tukea? Miten voimme vahvistaa oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja arkisessa koulutyössä? Tule kuulemaan/keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta. Pääset kokeilemaan yhtä työyhteisön toimintatapaa yhdessä muiden opettajien kanssa. Vetäjänä toimii Yhteispeli -kouluttaja Tiina Ojala, joka päätyökseen toimii Tampereen Norssilla luokanlehtorina.

Innostetaan oppilaita – hyvinvointia innovaatiokasvatuksen avulla (Innokas)
(Marianne Ilola ja Juha Kokkonen)

Innovaatiokasvatuksen avulla voidaan tukea oppilaan hyvinvointia monin tavoin ja opettaa tulevaisuuden taitoja. Tule kuulemaan ja  kokeilemaan käytännössä kuinka innovaatiokasvatuksen avulla tuetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, motivaation, innostuksen, yhteisöllisyyden ja itseilmaisun kehittymistä.

Harjoittelukoulujen rehtorit
(perusaste, lukio, johtavat),
Jussi Karjalainen

Alustuksia ja keskustelua ajankohtaisista teemoista

Vinkkejä ja työkaluja hyvään ohjaamiseen koulunkäynninohjaajille harjoittelukoulussa
(Hanne Selin ja Nina Lahti)

Vinkkejä ja työkaluja hyvään ohjaamiseen koulunkäynninohjaajille.
Paja on tarkoitettu koulunkäynnin ohjaajille.

Sosiaalinen sirkus osana perus- ja lukio-opetusta
(Sorin Sirkus)

Sosiaalisella sirkuksella tarkoitetaan sellaista sirkusopetusta, jossa sirkus toimii työvälineenä uuden oppimiseen ja monenlaisten elämäntaitojen kartuttamiseen.

11. Työpaja jatkotutkimusta tekeville tai sitä suunnitteleville
(Marko van den Berg marko.vandenberg@helsinki.fi)

Teetkö jatkotutkimusta tai haluaisitko lähteä sille polulle? Tule kuulemaan esimerkkejä siitä, mistä tutkimuspolku on norssinopettajilla alkanut ja mihin se on johtanut.
Luvassa myös antoisaa ja inspiroivaa keskustelua aiheen äärellä.

Mieli ry
(Anniina Pesonen, anniina.pesonen@mieli.fi)

Pajassa tutustutaan Mieli Ry:n koulukäyttöön suunniteltuihin opetusmateriaaleihin – käytännön vinkkejä ja harjoituksia mielenterveyden edistämiseen.  Mieli Ry. tarjoaa materiaaleja, työvälineitä ja koulutusta oppilaitoksille. Mielenterveysosaamista tarvitaan kaikissa ikäryhmissä, se on osa ammattitaitoa eri-ikäisten kanssa työskenteleville.

Mitä nuorille kuuluu
(Laitonen Elisa, Kaajava Perttu Tampereen kaupungin erityisnuorisotyö)

Pajassa kuullaan alustus ja keskustellaan nuorison vapaa-ajan käytöstä ja siihen liittyvistä ilmiöistä.

Sovittelu on mahdollisuus
(Jaana Inki)

Koulussa tapahtuu riitoja ja rikoksiakin, miten sovittelumenettely voi auttaa asioissa eteenpäin.

Lukion oppiaineen rajat ylittävä yhteistyö
(Minna Törrönen ja Katja Tiihonen)

Luonnossa liikkuminen ja oleilu saa aikaan tutkitusti monenlaisia hyvinvointivaikutuksia. Työpajassa kokeillaan erilaisia toiminnallisia ympäristökasvatuksen menetelmiä luonnonympäristössä. Osallistujat saavat käytännön vinkkejä oppiainerajat ylittävään lukion psykologian ja biologian koulukohtaisen opintojakson toteuttamiseen.

SchoolWell –hanke
(Tiina Soini-Ikonen)

Laaja tutkimuskatsaus siihen, mitä tiedetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta koulussa.
Kuuntelemista ja keskustelua.

Nuoret ja hyvinvointi
(Liisa Huhta)

Työpajassa pohditaan, millaisin konkreettisin tavoin voimme kouluyhteisössä vahvistaa nuorten hyvinvointia. Miten ottaa psykologiset perustarpeet paremmin huomioon koulutyössä? Tarve kuulua joukkoon, tarve onnistua ja kokea kyvykkyyttä, tarve voida vaikuttaa omaan opiskeluun/työhön sekä mahdollisuus auttaa muita ovat edellytys hyvinvoinnille. Miten voisimme rakentaa koulun arjesta sellaista, että se tukisi kaikkien hyvinvointia? Tule vaihtamaan kokemuksia ja ideoimaan uutta.