• Tervetuloa eNorssin 20-vuotisjuhlaseminaariin Hämeenlinnaan!

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 20-vuotisjuhlaseminaariin 16.8.2020 mennessä

Puhujat

Olli-Pekka Heinonen

Olli-Pekka Heinonen

pääjohtaja, OPH

Olli-Pekka Heinonen on kokenut suomalainen virkamies, poliitikko ja viestintäjohtaja. Nykyään Heinonen toimii opetushallituksen pääjohtajana, mutta kokemusta on mm. liikenne- ja viestintäministerin sekä opetusministerin ja valtiosihteerin tehtävistä. Heinonen kertoo, että opetushallituksessa joutuu paneutumaan oikeastaan kaikkiin yhteiskuntaa koskeviin asioihin, sillä koulu on projekti, johon projisoidaan odotuksia ja toiveita paremmasta tulevaisuudesta.

Vesa Toivonen

Vesa Toivonen

johtava rehtori

Vesa Toivonen on johtava rehtori Tampereen yliopiston normaalikoulusta. Toivosen ura normaalikoulussa on pitkä, ensin luokanlehtorina ja rehtorina Hämeenlinnassa ja viime vuodet johtavana rehtorina Tampereella. Toivonen on toiminut usean vuoden eNorssin johtoryhmän puheenjohtajana sekä Harren varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Hän on monipuolinen hallinnon asiantuntija ja tunnettu taidoistaan myös musiikin saralla.

Kristian Kiili

Kristian Kiili

professori, fil. toht.

Kristian Kiili on professori Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta. Kasvatustieteiden alana hänellä on erityisesti pelillinen oppiminen. Kiili on tutkinut digitaalisia koulutuspelejä ja oppimismekanismeja.
Kiili itse on saanut luokanopettajankoulutuksen Rauman opettajankoulutuslaitokselta, joten hän tietää mistä puhuu.

Marjo Vesalainen

Marjo Vesalainen

opetusneuvos, OKM

Marjo Vesalainen on filosofian tohtori ja opetusneuvos Helsingistä. Vesalaisella on laaja kokemus aineenopettajakoulutuksen, vieraan kielen oppimisen ja yliopistopedagogiikan saralla, ja julkaisuissa on teemoina mm. arviointi ja motivaatio. Hänen mukaansa opettajan työn arvo sekä läsnäolon ja ohjauksen merkitys ovat korostuneet maassamme kevään etäopetuksessa.

Mikko Ripatti

Mikko Ripatti

johtava rehtori

Mikko Ripatti on johtava rehtori Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulusta. Hän on tullut tunnetuksi aktiivisena oppilaitoksen ja opettajankoulutuksen kehittäjänä sekä johtajana eri paikkakunnilla, viimeisimpinä Savonlinnan ja Joensuun harjoittelukoulut. Ripatti on innovatiivinen johtaja ja aktiivinen kannanotoissaan myös mediassa.

Mikko Vesisenaho

Mikko Vesisenaho

vanhempi tutkija

Mikko Vesisenaho on vanhempi tutkija Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimusalojaan ovat tieto- ja viestintäteknologia ja oppiminen, pelillinen oppiminen, oppimistilat ja hyvinvointi. Vesisenahon pitkään kokemukseen mahtuu työtehtäväviä mm. Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoissa sekä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa.