Rovaniemen seminaarin työpajat ja teemaryhmät

Keskiviikon työpajat ja teemaryhmät

Seminaariväellä on mahdollisuus osallistua keskiviikkona sekä pidempiin työpajoihin että lyhyempiin tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan esittelyihin.

Työpajat

13:00 – 14:45 Erityisoppilaasta erityisopettajaksi – elämää ADHD:n kanssa, KM Aapo Ansas, Ounasrinteen koulu, Rovaniemi LS13

13:00 – 14:45 Testaa itsesi: Digilukitesti käytännössä, KM Toni Berg, Lapin yliopiston harjoittelukoulu LS17

13:00 – 14:45 Luonteenvahvuudet opettajan työn tukena, FM Nina Seljo, Lapin yliopiston harjoittelukoulu LS21

13:00 – 14:45 Lukion taloustiedon opetus – tilanne ja tulevaisuudennäkymät, FT Marko Van Den Berg, Helsingin normaalilyseo S23

13:00 – 14:45 Työpaja väitöskirjan tekijöille, FM Noora Nampajärvi, Lapin yliopiston harjoittelukoulu LS18

13:00 – 14:30 Luokanopettajan ammatillinen kehitys matematiikan opettamisessa, KT Anita Haataja, Lapin yliopiston harjoittelukoulu LS12

Teemaryhmät

15:00 – 16:00 Matematiikan ja äidinkielen taitojen kehitys kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana (webinaari), Annette Ukkola, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Peruttu!)

15:15 – 16:00 Harjoittelukoulussa opetusharjoittelua ohjaavien opettajien ammatillisen identiteetin neuvottelu, KT Heidi Mouhu, Jyväskylän normaalikoulu LS21

15:15 – 16:00 Kirjoitamme yhdessä! -kirjoitusyhteistyö kakkosluokilla, KM Susanne Roos, Jyväskylän normaalikoulu, KM Tiina Matveinen, Rantakylän normaalikoulu S23

15:15 – 16:00 Tehdäänkö me draamaa? Ryhmädynamiikkaa opettamassa ja oppimassa, KM Jenna Lonka, Rauman normaalikoulu LS13

15:15 – 16:00 Oppilaan keskittymiseen ja vireystilaan vaikuttavat tunnemaisemat Projection mapping -teknologian avulla, FT Hannu Moilanen, Jyväskylän normaalikoulu F2018

15:15 – 16:00 Teams ja eriyttäviä opetusratkaisuja, FM Jani Kiviharju, Helsingin normaalilyseo F2061

15:15 – 16:00 Yhteissoittotaidot haltuun! -yhteistoiminnallinen oppimisprosessi musiikissa, KM Riikka Nieminen, Rauman normaalikoulu LS17

15:15 – 16:00 I can dig it! -tutkimushanke tulevaisuustaidoista, KT Juuso Pursiainen, Rantakylän normaalikoulu LS18

Lapin yliopiston pääkampuksen kartta

Torstain työpajojen sisällöt

Askelia hyvinvointiin keskittyvään koulukulttuuriin, KM Sari Ylinampa, KM väitöskirjatutkija Tiina Yrjänheikki

Mikä on koulun rooli hyvinvoinnin vahvistamisessa? Mitä ovat hyvinvointitaidot ja miten niitä voidaan opettaa? Hyvinvointiin liittyvien ulottuvuuksien tiedostaminen, huomioiminen ja opettaminen kouluyhteisössä on kaikkien sen jäsenten yhteinen asia.

Työpajan vetäjät esittelevät koulun hyvinvointia edistäviä käytänteitä ja toimintamalleja, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia, kouluun kiinnittymistä sekä koululäsnäoloa. Pajaan osallistuvat jakavat myös keskenään koulujen hyvinvointikäytänteitä. Tavoitteena on  löytää uusia askelmerkkejä matkalla myönteisen ja hyvinvointia tukevan koulukulttuurin rakentamiseen.

Hyvinvoiva opettaja, hyvinvoiva oppilas, KM Tiia Ansas

Ratkaisukeskeisyys osana opettajan työhyvinvointia.

Dialoginen työpaja opettajan oman vaikuttamisen keinoista hyvinvoinnin vaalimiseen, työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Käytännön harjoituksia niin opettajan kuin oppilaankin hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kokeillaan erilaisia konkreettisia keinoja, millä voidaan lisätä omaa ja oppilaiden hyvinvointia arjessa.

Dialogi tiimiopettajuudesta ja oppimisympäristöistä, KM Heidi Hämäläinen, KM Taru Törmälehto, KM Jarno Jokiharju

Tervetuloa keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia tiimiopettajuudesta, tiimiohjauksesta ja oppimisympäristöistä. Työpajan pitäjät alustavat alkuun Keskiraitin kehittämistoimintaa ja tiimiopettajuusmallia, jonka jälkeen virittäydytään jakamaan kokemuksiamme aiheista. Lisäksi esittelemme tiimikortti -mallin, joka on ollut työkaluna opettajien reflektioon, tavoitteiden asetteluun ja ohjaustyökaluna.

”Entä jos…” – Aikahyppy erilaisiin tulevaisuuksiin, FT Ulla Kemi, KT Marjaana Kangas

Maapallon tulevaisuus aiheuttaa tällä hetkellä paljon huolta. Negatiiviset tulevaisuuskuvat heikentävät useiden lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia. Tietoa on runsaasti, mutta tarvitaan myös ajattelutavan muutoksia ja tekoja. ” ’Entä jos…’ – Aikahyppy erilaisiin tulevaisuuksiin” -työpajassa tähän haastavaan teemaan tartutaan rohkeasti leikillisyyden avulla. Leikillisyyden on tutkitusti todettu lisäävän hyvinvointia ja toiveikkuutta.

Työpajassa harjoitellaan taitoa kuvitella erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Lisäksi vahvistetaan osallistujien kokemusta siitä, että tulevaisuuden kehityskulkuihin voidaan vaikuttaa. Työpajan tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja lasten ja nuorten positiivisen tulevaisuuskuvittelun tukemiseen leikillisyyden ja toiveikkuuden edistämisen kautta. Tervetuloa etsimään omaa leikillisyyttäsi ja heittäytymään mielikuvituksesi vietäväksi!

Työpajaan on saatu inspiraatiota Sitran Tulevaisuustaajuus-työpajasta. Työpajassa tuotettua materiaalia hyödynnetään Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksessa sekä ”Pelillinen ja leikillinen oppiminen” -opintojaksolla.

Maksimi osallistujamäärä: 20

Digipedagoginen kompetenssi – osaamisen kehittäminen opettajan ja organisaation näkökulmasta, KM Ville-Juhani Nivasalo

Millaista digiosaamista opettaja tarvitsee? Miten huomioida erilaiset lähtötasot, motivaatio ja mielenkiinnon kohteet osaamisen kehittämisessä? Työpajassa tutustutaan mm. digitaalisen kuilun käsitteeseen ja hahmotetaan digiosaamisen kokonaiskuvaa tutkimuksellisista viitekehyksistä käsin. Osallistujia kutsutaan dialogiin, jossa päästäisiin jakamaan kokemuksia sekä digiajan onnistumisista että myös epäonnisemmista kokeiluista. Tavoitteena on löytää näkökulmia entistä tavoitteellisempaan ja selkeämpään digiosaamisen kehittämiseen sekä yksilö- että organisaatio- ja verkostotasolla.