Kielitietoinen opetus

“Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja opettamansa oppiaineen kielen opettaja”
(POPS 2014:28).