Opetussuunnitelma-
työryhmä

toimii aktiivisena kehittäjäverkostona opetussuunnitelmatyössä.