Oppilaskunta-
toiminta

antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua.