3-6 LK – OHJELMOINNILLINEN AJATTELU JA OHJELMOINTIOSAAMINEN