Ohjattu harjoittelu

valmistaa opettajaopiskelijaa tehtäviin, joita hän tulevaisuudessa kohtaa.