Ohjattu harjoittelu ja ohjaajakoulutus

valmistaa opettajaopiskelijaa tehtäviin, joita hän tulevaisuudessa kohtaa.